ADDHEAD

Interimslösningar för ditt företag

italy-2085287_640

Om ADDHEAD

ADDHEAD tillhandahåller interimslösningar för ditt företag då ett tillfälligt behov uppstår. Vi har mångårig internationell erfarenhet från ledarskap, organisationsutveckling, produkt- och tjänsteutveckling, produktledning, projektledning, inköp, produktionsledning, marknadsföring och försäljning.

Vår breda kompetens gör att vi kan matcha resursbehov för de flesta av ett företags funktioner och även kunna ta ett bredare företagsperspektiv.

Vår affärsidé är att sälja konsulttjänster som skall kunna bistå företag med gedigen kompetens som spänner över ett eller flera funktionella områden.

knot-2032759_640

MISSION och VÄRDERINGAR

Vår Mission grundar sig på att vi snabbt skall kunna tillhandahålla rätt kompetens till en förutsägbar och rimlig kostnad så att vi levererar vad som förväntas. Våra kunder skall uppfatta oss som en långsiktig partner.

Våra Värderingar grundar sig på professionalism i alla steg vilket för oss betyder att vi levererar resultat i tid och där vi som individer skall uppfattas som kompetenta, drivande, strukturerade, lyhörda, positiva och ärliga.

Projektledare

Gedigen erfarenhet av att driva diverse projekt såsom marknads- och försäljningsprojekt, Offertprojekt (Bid management), tekniska projekt, GDPR projekt och upphandlingar av exempelvis ett nytt IT eller affärssystem.

Säljare

Erfarenhet från internationell försäljning av komplexa produkter och tjänster. Hjälper företag att driva och utveckla sin affär. Stor vana att genomföra marknads- och säljplaner, produkt- och tjänsteprissättning, lönsamhetsanalys, upprättande och förhandling av kontrakt.

Chef

Mångårig erfarenhet av att leda olika typer av organisationer (försäljning och marknad, projekt- och produktledning, utveckling och produktion) mot uppsatta produkt-, affärs- eller produktionsmål.